משפחות ונחלות

 
יצחק אבנר
פסיה ויצחק אבנר
פסיה אבנר
אסתר
אסתר אבנר
ישראל - משה אבנר
ישראל - משה
משה
משה אבנר
אלקה אבנר
אלקה
 
הורי יצחק
הורי פסיה
 
לא ידוע עברי 05/01/1900 תאריך לידה
לא ידוע עיר לא ידוע ארץ לידה
לא ידוע אוניה 05/01/1900 תאריך עליה
סיפור חיים
פרטים נוספים :

יצחק אבנר בן משה

נפטר י"ח בטבת תשנ"ד 1.1.1994

נקבר בבית העלמין בחולון

גוש 27

שורה 13

מספר 31

לא ידוע עברי 05/01/1900 תאריך לידה
לא ידוע עיר לא ידוע ארץ לידה
לא ידוע אוניה 05/01/1900 תאריך עליה
סיפור חיים
פרטים נוספים :

פסיה בת ישראל - משה

נפטרה בו' שבט תשמ"ב, 30.1.1982

נקברה בבית העלמין בחולון אזור 4

גוש 27

שורה 13

מספר 31Avner pinkas chver 72shvartz hana ba lool 72shvartz hana ba refet 72shvartz hana ba zrif 72shvartz pesia ve hana ba lool 72Swartz dafnnaAvner itzchak 1 72Avner itzchak 72Avner itzchak bachoor 72Avner itzchak bachoor 72Avner itzchak vepesia72Avner passport 72Avner pesia vedafna72
#systemdatelong#


Powered by Artvision | Truppo Websites