אז"ראלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'

 

ספריו:


אינקוויזיציה

רשימה היסטורית - תל-אביב

דפוס קואופרטיבי "אחדות", תר"ץ


אגריפוס הראשון 

ציור הסטורי - ורשה

תושיה, תרנ"ז מעט’ תרע"ג ‬


אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ

. ‬תולדות חייו כתובות בידי עצמו, עם תמונתו - ורשה

תושיה, תרס"ז


 איסלאם

מהותו, מקורו והתפתחותו - תל אביב

אגודת הסופרים, תרפ"ז


 באפס תקווה

ספור. ורשה

דפוס האחים שולדברג, תרנ"ב


 בימי חמלניצקי

ציורים הסטוריים - קרקוב

מוריה, תרס"ז


 במסילה

רשימות וסיפורים - תל אביב

דפוס אחדות, תרצ"א


 בת העשיר

ספור - ורשה

תושיה, תרנ"ט 1898


 הגליל העליון

מעובד ממקורות שונים ונמסר בתור רשמי מסע - ירושלים 

דפוס פרומקין, תרס"ט


 דרך הרוח

תל אביב

דביר, תרפ"ט


  הפטרה

ספורים, מאמרים ורשימות -‫ תל אביב

דפוס קואופרטיבי אחדות, תרפ"ה-תרפ"ח


הרהורים

על חיי עולם וחיי שעה - תל אביב

דפוס אחדות, תרפ"ז


 חג היובל

בטלה הגזרה - תל אביב

דביר, תרפ"ט


  חטאת הצבור

ספור - ורשה

דפוס שולדברג, תרנ"ז - 1896


חיי ליב ניקולייביץ טולסטוי

תל אביב

דפוס אחדות, תרפ"ד


 יוסף חיים ברנר

חייו ואישיתו הספרותית - יפו

אחדות העבודה, תרפ"ב


 ז'אן ז'אק רוסו

חייו, ספריו ודעותיו - ורשה

תושיה, תרנ"ט


כתבי א"ז רבינוביץ

‬קרקוב

דפוס פישר, תרס"ה-תרפ"ב


כתבים מקובצים

תל אביב

דפוס ספר, תרצ"ד - תרצ"ו


מבחר ספורים

תל אביב

עם עובד, תש"ד


מעולם היצירה

ספור - ירושלים

דפוס אחדות, תרע"א


  נטיעים

תולדות הספרות העברית לבני הנעורים - ורשה

תושיה, תרס"ז


על הפרק

ספור - ורשה

דפוס א' גינז, תרמ"ח - 1887


  צללי העבר

תמונות וציורים - פיטרקוב

דפוס ש’ בלכטווסקי, תר"ס


  שכר ועונש בחינוך

 ירושלים

דפוס אחדות, תרע"א


שלומים

 אגדה. ‬אודסה

דפוס בילינסון, תרנ"ד


שלחן ערוך לילדים

שני חלקים:

א. מצות שבין אדם למקום, ב. מצות שבין אדם לחברו - ניו יורק

סטאר היברו-בוק קאמפ’, תרפ"ז


שמחת תורה

ציור - אודסה

דפוס דובנא, תרנ"ז


תולדות היהודים בארץ ישראל

 ‬מהאלף השלישי עד האלף החמישי, תרע"ד - יפו

 דפוס איתן ושושני, תרפ"א


 תולדות הספרות העברית לבני הנעורים

בהשתתפות מערכת מוריה - אודסה 

(חלק ראשון: תנ"ך, ספרים גנוזים וחצונים, הספרות החילנית) - ירושלים מוריה, תרס"ו - תר"ע


תולדות הפדגוגיה

מימי קדם עד תקופתנו - ס"ט פטרבורג

חמו"ל, 1913


תולדות ישראל

היסטוריה מצויירת לילדי ישראל - ורשה

תושיה, תרע"א - תרע"ד


 תולדות עם ישראל

אודיסה

מרכז, תרע"ז  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האינקוויזיציה

 

 

אגריפס הראשון

 

 

בוגדן חמלניצקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליב טולסטוי

 

 

יוסף חיים ברנר

 

 

ז'אן ז'אק רוסו

#systemdatelong#


Powered by Artvision | Truppo Websites